De Stærke Børn er en frivilligbaseret forening, der tilbyder udsatte børn og unge anonymt samvær og rådgivning. Vores vision er at fremme og forbedre socialt udsatte børn og unges vilkår i livet.

Vi arbejder for at sikre, at ingen børn bliver overset og overladt til sig selv i en kaotisk hverdag. Og for at alle går voksenlivet i møde uden at føle sig alene i livets mange kampe. For os er barnet altid udgangspunktet. Vi arbejder anerkendende og inddragende med et helhedsorienteret fokus.

Børn og unges livssituation, fortællinger og behov er unikke og alle forskellige –og vi gør alt, hvad der står i vores magt for at imødekomme barnets individuelle behov bedst muligt.

Vi mener, at alle børn skal have muligheden for at opdage hvor stærke, ressourcefulde og uundværlige de er. De skal anerkendes, inddrages og tages alvorligt. Udsatte børn og unge skal spires til det gro, så de kan udvikle sig og lære at anerkende deres egne styrker og kvaliteter. 

 

”Det er de udsatte børn, der lider under disse omstændigheder og jeg vil være en forkæmper for de børn, så de ikke bliver glemt.”

-Henriette Karlsen, Stifter & Formand