Det vi gør

 

Vores fokus

Vi har stort fokus på ikke at være medskaber af problemidentiteter, men derimod at lade barnets styrker stå forrest i relationen. Det er vigtigt, at børn og unge vokser op med en positiv selvfortælling.

De skal mødes med åbne fordomsfri arme, ligeværdighed og tillid. Sagsakter og andre levn fra fortiden indhentes kun efter barnets, eller den unges, eget ønske, eller hvis det findes nødvendigt for den givne situation. 

 

SAMARBEJDSPARTNERE OG FRIVILLIGE

De Stærke Børn arbejder hårdt på at sikre, at udsatte børn og unge ikke oplever flere svigt. Derfor arbejder vi udelukkende med samarbejdspartnere og frivillige, vi som forening, har tillid til. Det betyder blandt andet, at der forinden etablering af samarbejde afholdes møder med alle frivillige og eventuelle samarbejdspartnere hvori værdier, tilgange og metoder er i fokus.

 

ADVIsory BOARD 

For at styrke og sikre den konstante tilpasning og nytænkning det kræver, at give barnet og den unge de rette vilkår i livet, har vi samlet et hold af erfarne, innovative og socialt engageret mennesker til at rådgive, vejlede og styrke De Stærke Børn som forening. Kan du være en bidragende kraft hører vi gerne fra dig!

  Christopher Schmitz     Komphash , coach og rusmiddel-ekspert

Christopher Schmitz

Komphash, coach og rusmiddel-ekspert

  Henning Karlsen    Metier , partner og rådgiver

Henning Karlsen

Metier, partner og rådgiver

BISIDNING, bror- søsterordning & familieforløb

Med udgangspunkt i det enkelte barns behov og ønske står vi klar med et stærkt korps af frivillige, der alle selv har været et brændt barn eller på anden vis har levet et liv på kanten af samfundet. Vores frivillige arbejder ud fra peer-to-peer metoden, der med udgangspunkt i fælleserfaringer i livet, støtter og rådgiver udfra erfaringsbaseret viden og forståelse. Den frivillige bliver derved matchet med udgangspunkt i barnet, den unge og familiens problematikker og behov.

 

"er du sulten eller hvad, så har vi mad på lad" 

Projektets samlingspunkt er mad, fællesskab og samvær. Sammen med de unge laves der en masse lækker mad med fællesspisning og ro til samvær og samtale. Efter vi har spist cykler vi med de unge i cyklevogne ud til gadens øvrige unge og ældre med det overskydende mad. Vi stræber på at skabe et miljø, der rummer den enkelte og fællesskabet. Dét at føle sig værdsat, føle at man hører til og føle sig som en del af et rummende og udviklenede fællesskab er i høj grad i fokus igennem projektets forløb.

 

Andre Projekter

Læs mere om igangværende projekter.

 

Støtte & Donationer

De Stærke Børn tager imod donationer af enhver slags, og vi gør det med kyshånd. I Danmark er der flere tusinde børn og unge der må se langt efter et nyt sæt tøj, ny skoletaske eller mulighed for fritidsaktiviteter. Dét at deltage i fritidsaktiviteter eller fødselsdage er ikke altid en mulighed, da enten kontingentet er for højt eller gaven for dyr.

Vi uddeler tøj og andre materielle donationer til familier, børn og unge der har behov.

Har du noget liggende, som du tænker kan komme andre til glæde og gavn, er du meget velkommen til at ringe eller skrive en mail.

 
 
 

"Et samfund skal kendes på hvordan det behandler de svageste. Jeg er en del af  De Stærke Børn fordi de vil gøre en forskel for de børn, der fødes uvidende, ubekymret ind i en verden de ikke kan ændre på. Børn der bliver udsat for både psykisk og fysisk svigt i en sådan grad, at de er mærket for livet. Det er urimeligt, at de skal opleve denne tunge og helt enorme byrde. Børn er ikke bare vores fremtid -de er også individer som, her og nu, har ret til og krav på et liv med omsorg, kærlighed og lige muligheder".

- Christopher Schmitz (Advisor)
 

"Jeg mener, at vi som mennesker er lige meget værd, vi har bare ikke altid de samme forudsætninger. Børn bestemmer ikke selv hvilke rammer de fødes ind i. Nogle børn fødes ind i rammer med tryghed, omsorg og overskud. Andre i det modsatte. Jeg mener derfor, at vi som mennesker har et ansvar for at dele vores tryghed og overskud med dem som ikke har. Vi har alle et ansvar for at se udover os selv. Derfor er jeg en del af De Stærke Børn."

- Henning Karlsen (Advisor)