Henriettes fortælling

 

Formand og stifter af De Stærke Børn. Henriette Karlsens liv har været præget af vold, misbrug og omsorgsvigt. Som 14-årig forlod hun hjemmet og blev mødt med rummelighed og nærvær på Christiania, men også overladt til et socialt system, der ikke kunne rumme hende. I dag står Henriette med De Stærke Børn under vingerne og kæmper for at fremme og forbedre socialt udsatte børn og unges vilkår i livet.

 

"Da jeg selv har haft en opvækst fyldt med angst, vold, misbrug og frygt, men også har oplevet et stort systemisk svigt, kender jeg om nogen til ensomheden, forvirring, følelsen af ikke at blive hverken set eller hørt, mistro til nogensinde at få det gode liv, og frygten for at ingen vil hjælpe en. I foreningen De Stærke Børn kæmper vi dagligt for at skabe trygge og hjertevarme rammer for vores børn.

I foreningen tilbyder vi rådgivning, samvær og maddag hver torsdag. Vi arbejder ud fra at skabe en helhedsorienteret og realistisk plan for de børn og familier, og vi følger med hele vejen. Derfor gør vi meget ud af, at både børn og forældre kender de voksne og derfor er tryggere ved samarbejdet.

Vores mål for fremtiden er at komme bredere ud så vi kan hjælpe endnu flere børn. I hele Danmark er der børn og familier, som har brug for hjælp og støtte, og vi kæmper for at vi kan formidle dette til dem. Derudover ønsker vi at skabe et anbringelsetilbud, så vi kan hjælpe de børn som har allermest brug for det."  /Henriette Karlsen

 
 
 
 
 
 

Socialistisk Arbejderavis "Kriminalisering af børn?"