DE STÆRKE BØRN

 

 

De Stærke Børn er en frivilligbaseret forening. Vi er et åbent og anonymt samværs- og rådgivningstilbud for udsatte børn og unge.

Brændte børn skal have muligheden for at opdage hvor stærke, ressourcefulde og uundværlige de er. De skal anerkendes, inddrages, tages alvorligt og ikke fastholdes i et sammensurium af påduttede problemidentiteter. Udsatte børn og unge skal spires til at gro.

De Stærke Børns vision er, at fremme og forbedre socialt udsatte børn og unges vilkår i livet. Vi ønsker, at spire til børn og unges udvikling og anerkendelse af egne styrker og kvaliteter.

 

Barnet er altid udgangspunktet.

Vi arbejder anerkendende og inddragende med et helhedsorienteret fokus. Børn og unges livssituation, fortællinger og behov er unikke og alle forskellige. Vi gør derfor alt i vores magt for at imødekomme barnets behov bedst muligt.  

Vores mission er, at sikre at udsatte børn og unge ikke bliver overset og overladt til sig selv i en kaotisk hverdag. Sikre at hvert barn og ung går voksenlivet i møde uden at føle sig alene i livets mange kampe.

 
    ”Det er de udsatte børn, der lider under disse omstændigheder og jeg vil være en forkæmper for de børn, så de ikke bliver glemt”